Dynasty

Dynasty 3.0

Dynastyเป็นการกระทำเกม Zuma-เหมือนรูปแบบที่คุณควบคุมกับเมาส์มังกร
คะแนนผู้ใช้
4.3  (18 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
3.0 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Iplay
การเดินทางผ่านวิเศษที่โลกของDynastyอยู่ที่ไหนภารกิจของคุณคือเพื่อปล่อยเด็กพวกมังกรมาจากพวกเขาแต่เอาไข่ไปด้วย ร้องพิเศษพลังของจากสุดยอดมังกรตามเส้นทางนี้ค่อยน่ารื่นรมย์เลยบิดเบือนบนลูกบอล-ยิง gameplay!คุณควบคุมของเมาส์มังกรนั่นมี coloured ไข่มังกรงปาก
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: